Kosten

Een plaatsing op het OPDC Rotterdam kost de toeleverende school € 2.000,-. Wanneer een leerling na 13 weken wordt verlengd, wordt voor iedere week € 170,- in rekening gebracht.