Over OPDC

Welkom bij OPDC Rotterdam
Het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) Rotterdam is in het kader van passend onderwijs in het leven geroepen door samenwerkingsverband Koers VO en wordt uitgevoerd door LMC Voortgezet Onderwijs Rotterdam.
Het OPDC Rotterdam bestaat uit twee vestigingen, namelijk vestiging Noord; adres Slaak 45 en vestiging Zuid; adres Enk 130.

Voor wie is OPDC Rotterdam?
Voor kinderen (12-18 jaar) die in complexe situaties verkeren, heeft de reguliere vo-school niet altijd voldoende tijd of expertise om passende ondersteuning te geven. De school kan er dan voor kiezen om het kind tijdelijk op het OPDC Rotterdam te plaatsen in de verwachting dat het kind op het OPDC zodanige ondersteuning krijgt, dat het kind daarna weer succesvol de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs kan vervolgen. Op het OPDC Rotterdam krijgt het kind regulier onderwijs en geïndiceerde jeugdhulpverlening aangeboden.

Jaarlijks volgen circa 170 kinderen onderwijs en jeugdhulp op het OPDC Rotterdam.

Folder OPDC voor leerlingen