Onderwijs

Aanbod

Op het OPDC wordt het onderwijsprogramma van de school zo goed mogelijk voortgezet. Op het plaatsingsgesprek worden daarover afspraken gemaakt. De school blijft verantwoordelijk voor het onderwijsprogramma en levert planners en toetsen aan. Het OPDC stuurt gemaakte toetsen voor beoordeling naar de school.

Het onderwijs op het OPDC wordt aangevuld met de vakken taal en rekenen via het programma Studyflow. Tevens wordt op het OPDC gewerkt met Theater Als Middel (TAM).