Clinic: Tour de France
11 Sep, 2023

Voor de leerlingen van OPDC Noord proberen we maandelijks een activiteit buiten de deur te organiseren.

Lees meer
Nationaal Programma Onderwijs
31 Aug, 2023

Ondersteuning Eenheid Zorg bij NPO-interventies

Scholen hebben in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs interventies in hun plannen opgenomen waarbij de Eenheid Zorg kan ondersteunen. Eenheid Zorg biedt leerlingen nieuwe kansen door te werken aan het inzicht in hun mogelijkheden en het versterken van hun vaardigheden.

Daarvoor hebben wij aanbod op het gebied van:

  • De sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen
  • (Extra) inzet van personeel en ondersteuning

Heb je interesse in de genoemde items neem dan contact op met Stephanie Boutkan (SBoutkan@lmc-vo.nl)

Lees meer
Kookworkshops
03 Jul, 2023

Op onze locaties hebben wij beschikking over een kooklokaal. Hier wordt dan ook veelvuldig gebruik van gemaakt! Drie keer per week koken er groepjes leerlingen tijdens de workshops.

Lees meer
Boulderen
19 Apr, 2023

Voor de leerlingen van OPDC Noord proberen we maandelijks een sportieve activiteit buiten de deur te organiseren.

Lees meer
Voortzetting samenwerking Koers VO en LMC-VO

Op 11 juli 2022 ondertekenden de besturen van Koers VO (mevr. M. Dekkers) en LMC Voortgezet Onderwijs (dhr. L. Civile) een overeenkomst van opdracht exploitatie tijdelijke lesplaatsen OPDC (orthopedagogisch didactisch centrum). Deze overeenkomst loopt tot tenminste juli 2026.

Lees meer
THEATER ALS MIDDEL

Sinds de oprichting van het OPDC werken wij met de methodiek THEATER ALS MIDDEL.

Het spelen van rollenspellen blijkt een bijzonder krachtig middel om onze leerlingen inzicht te geven in hun eigen gedrag.

De lessen worden gegeven door René Koenegras, grondlegger van de methodiek.

Lees meer
Bekijk het introductiefilmpje van het OPDC

OPDC Rotterdam is er voor kinderen (12-18 jaar) die in complexe situaties verkeren. De reguliere school kan er dan voor kiezen om het kind tijdelijk op het OPDC Rotterdam te plaatsen in de verwachting dat het kind op het OPDC zodanige ondersteuning krijgt, dat het kind daarna weer succesvol de schoolloopbaan in het voortgezet onderwijs kan vervolgen.

Benieuwd naar het OPDC Rotterdam? Bekijk ons filmpje!

Lees meer