Bij de start van een leerling op het OPDC is het vaak toch even wennen. Zo ook bij Anton, die de eerste dag meteen erg zijn best deed en de kat een beetje uit de boom keek. Op de tweede dag was het wat grenzen aftasten, waar hij direct al veel van leerde. Vervolgens ging hij echt aan de slag.

Het feit dat er wekelijks een verslag wordt geschreven wat naar zowel school als ouders wordt gestuurd, geeft voor thuis ook meteen een goede indruk hoe het met het kind op het OPDC gaat. Daarnaast is het vaak voor een leerling een extra motivatie om hard te werken en de schouders eronder te zetten. Dit merkte we op het gebied van gedrag bij Anton, maar gelukkig ook op het gebied van school en schoolwerk. Anton werkt hard aan de dagplanner om zodoende bij te blijven met schoolwerk en zich goed voor te bereiden op de toetsen die op het OPDC worden afgenomen. Daarbij geeft Anton zelfs aan op het OPDC soms nog harder te werken dan op school. En dat is ook terug te zien in de behaalde resultaten. Het vak Engels blijft lastig voor hem, maar voor vele andere vakken is hij zelfs zijn cijfers aan het ophalen, omdat hij zulke goede resultaten behaalt.

Al met al kun je zeggen dat Anton het OPDC gebruikt waarvoor het echt bedoeld is: een kans om als leerling te laten zien wat je in huis hebt en om uiteindelijk binnen het regulier onderwijs een mooi diploma te behalen op weg naar een passend beroep en een gelukkig en vervuld leven.

Vincent, docent OPDC Rotterdam

  

Ik werk als jeugdhulpverlener nu al bijna 10 jaar op het OPDC. Hierbij blijf ik het mooi vinden om te sturen, te steunen en te inspireren. Elke leerling komt binnen met zijn eigen verhaal, eigen kwaliteiten en problemen. Zo ook Anton.

Anton is een 15-jarige jongen die is aangemeld door zijn school vanwege een verscheidenheid aan problemen; druk gedrag, vooral bezig zijn met anderen, brutaal reageren op correcties, in discussie gaan m.b.t. schoolregels en moeite met het inzien van zijn eigen aandeel in situaties. Deze lijst met ‘problemen’ zoals omschreven door school is niet onbekend. Veel van de jongeren die worden aangemeld hebben een soortgelijke problematiek.  Anton heeft op zijn eigen school regelmatig beterschap beloofd, maar in de dagelijkse praktijk bleek dit toch erg lastig voor hem.

Sinds zijn start op het OPDC is duidelijk merkbaar geweest dat Anton zich in wilde zetten om tot een gedragsverandering te komen. Hierbij kon hij aangeven welke gedrag ongewenst is geweest en welk gedrag hij had moeten laten zien. Anton toont op het OPDC inzet, zowel in de klas (voor zijn schoolwerk) als in de individuele trainingen en groepstrainingen. Dit maakt het begeleiden van Anton zeer prettig. Anton wijst niet met zijn vinger naar anderen, maar neemt verantwoordelijkheid voor zijn eigen gedrag. De samenwerking met het thuisfront (ouders en zus) is hierin eveneens prettig, zij zijn goed bereikbaar en denken mee in het proces van Anton. Ondanks dat het proces van Anton op het OPDC nog niet is afgerond, heb ik er vertrouwen in dat hij zijn plaatsing op het OPDC succesvol kan afronden. Anton kan in een relatief veilige en kleine omgeving gebruik maken van de tips, adviezen en begeleiding van mijzelf en mijn collega’s om zodoende hopelijk succesvol terug te keren naar zijn eigen school.

Chris, jeugdzorgwerker ambulant OPDC Rotterdam

 

De naam van de leerling is om privacy redenen gefingeerd.