Voedingsbeleid OPDC Rotterdam

Voedingsbeleid OPDC Rotterdam volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines

Leerlingen zitten beter in hun vel en presteren beter als ze gezond zijn. Naast een veilig sociaal klimaat, voldoende bewegen en niet roken zijn gezond eten en drinken daarbij van grote invloed. Omdat jongeren een groot deel van hun tijd doorbrengen op school is het van belang dat zij -behalve thuis- ook daar worden gestimuleerd gezondere keuzes te maken. OPDC Rotterdam neemt die verantwoordelijkheid serieus. Gezondheidseducatie maakt een vast onderdeel uit van het curriculum. En bovenal zetten we ons in om hen een omgeving te bieden waar gezond eten lekker, vanzelfsprekend en makkelijk is. Dat begint met onze kantine.

We vinden het belangrijk dat het aanbod en de uitstraling in de kantine gezond is. Daarom werken we volgens de Richtlijnen Gezondere Kantines die zijn opgesteld door het Voedingscentrum. De richtlijnen zijn gebaseerd op resultaten uit wetenschappelijk (praktijk)onderzoek. Daardoor weten we zeker dat wat we doen nu en op de lange termijn effect heeft.

In onze kantine werken we vanuit deze uitgangspunten:

De kantine biedt in elke productgroep minstens één betere keuze aan 
Binnen de verschillende aangeboden productgroepen (zoals dranken, brood, zuivel, etc.) biedt de kantine minstens één betere keuze aan. Dit geldt voor het uitgestalde aanbod. Voor de betere keuzes maken we gebruik van de criteria die zijn gedefinieerd door het Voedingscentrum.

Op de opvallende plaatsen liggen betere keuzes
Uit onderzoek blijkt dat bepaalde punten in een kantine extra aantrekkingskracht hebben op jongeren; daar maken ze hun belangrijkste keuzes als het om voeding gaat. Ook wel uitstralingspunten genoemd. Een gezonde school zet zich doelgericht in om deze uitstralingspunten te benutten en te creëren. Onze kantine hanteert daarom het volgende principe voor de inrichting van in elk geval het volgende uitstralingspunt:

  • Op de opvallende plaatsen bij het uitgestalde aanbod staan alleen betere keuzes.

 

Onze kantine stimuleert water drinken

Water drinken is gezonder dan het drinken van andere dranken. Het bevat geen calorieën en lest de dorst het best. Bovendien zorgt regelmatig water drinken ervoor dat je lichaam beter herstelt van inspanning en je je fit blijft voelen. We zorgen er daarom voor dat onze medewerkers en leerlingen gedurende de dag steeds water kunnen drinken. Op die manier wordt de kans op een vochttekort, met als gevolg versuffing en vermoeidheid, kleiner. In onze kantine is water altijd beschikbaar. Alle leerlingen en medewerkers hebben de hele dag toegang tot water.

 

Op OPDC Rotterdam werken we structureel aan een gezonde kantine 

Ieder jaar brengen wij het aanbod in de kantine in kaart met de Kantinescan en rapporteren we de uitkomst daarvan aan de directie. Met hen bekijken we op welk niveau we ons bevinden qua aanbod en inrichting. Naar aanleiding daarvan maken we een plan voor de kantine dat ons naar een nog hoger gezondheidsniveau leidt. Dit doen we aan de hand van de richtlijnen Gezondere Kantines. Daarbinnen zijn de verschillende niveaus helder gedefinieerd:

De Zilveren Kantine…

  • voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
  • voldoet aan minimaal zes uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
  • bestaat voor minimaal 60% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
  • biedt minstens groente of fruit aan.

De Gouden kantine…

  • voldoet aan de vier basisuitgangspunten.
  • voldoet aan minimaal acht uitstralingspunten (waarvan punt 1 t/m 3 in ieder geval).
  • bestaat voor minimaal 80% van het zichtbare aanbod uit betere keuzes, zoals volkorenbroodjes met gezond beleg, halfvolle melk, fruit of snackgroenten.
  • biedt zowel groente als fruit aan.

De Ideale kantine

Zilveren en gouden kantines geven gezonde producten de hoofdrol, zonder ongezonde keuzes te verbannen. Nog idealer is als de leerlingen in de kantine alleen betere keuzes kunnen krijgen die in de Schijf van Vijf staan. Zoete snacks, hartige snacks, zoals chips en ijs, komen dan helemaal niet voor in je assortiment. In de overige productgroepen als brood, zuivel, groente en fruit, biedt de kantine alleen betere keuzes aan.

 

Het aanbod van onze schoolkantine bestaat op dit moment voor 100% uit betere keuze producten en de meeste zijn Schijf van Vijf producten (zoals fruit, bruinbrood en groenten).

 

Wij hebben hiermee op dit moment een Gouden kantine.

 

Duurzaam gezond

We zien dat onze leerlingen steeds vaker een gezonde keuze maken als het om hun voeding gaat. Natuurlijk zijn de verleidingen van calorie- en suikerrijke snacks vaak nog groot. Juist daarom vinden we het belangrijk dat wij een omgeving bieden waarin ze kunnen experimenteren met hun keuzes. Elke dag krijgen zij op meerdere plekken in de school de norm en boodschap mee dat zij kunnen kiezen voor een lekker, gezonder en fitmakender alternatief. Tijdens de lessen wordt deze norm ook uitgedragen en waar mogelijk wordt een verband gelegd binnen de lesstof (zelfzorg, sport en bewegen, sociale omgang, duurzaam consumeren en produceren etc.). Ook tussentijds zijn we vanzelfsprekend alert op signalen die erop wijzen dat we (nog) iets anders kunnen doen om de gezondheid van onze leerlingen te vergroten. Daarbij vinden we het belangrijk dat ouders weten hoe het is op onze school, wat onze visie als school op voeding is en waarom we doen wat we doen.

Ontbijt op school

Niet alle leerlingen op het OPDC hebben thuis het meest gezonde eetpatroon aangeleerd gekregen. Gezond eten krijgt niet in ieder gezin de nodige aandacht of is om diverse redenen niet te realiseren. Omdat gezond eten belangrijk is voor zowel de lichamelijk en mentale ontwikkeling wil het OPDC hierin een rol spelen. Eten is een sociaal gebeuren en draagt bij aan de lichamelijke en mentale gezondheid. Moment van rust en ontspanning. Tevens is deze situatie goed aan te grijpen om diverse sociale vaardigheden te trainen zoals naar elkaar luisteren, vragen stellen, etc.

De leerlingen krijgen elke ochtend ontbijt op school aangeboden. Dit ontbijt is zo gezond mogelijk: bruin brood, hartig beleg en zoet beleg, fruit, thee, melk. Op deze manier wordt het belang van een ontbijt onderstreept en worden de leerlingen gestimuleerd te ontbijten om zodoende een goede start van de dag te kunnen maken. De personeelsleden ontbijten mee. De groepen zitten met hun docent aan een tafel, ook de hulpverleners kunnen aanschuiven bij het ontbijt. Na het ontbijt wordt met elkaar de tafel afgeruimd.

Vignet Gezonde School

Het komende jaar willen we daar nog een stapje verder in gaan. We gaan naast het behalen van de gouden kantineschaal ook aan de slag om het vignet Voeding van de Gezonde School te behalen. Op deze manier werken wij structureel en plantmatig aan de gezondheid en een gezonde leefstijl van onze leerlingen en medewerkers.

Het hele team is verantwoordelijk voor het uitdragen en uitvoeren van het voedingsbeleid. Eén collega is daarbij trekker en initiatiefnemer als het gaat om de structurele voortgangsmonitor, terugkoppeling naar het bestuur en het opstellen van het plan voor het nieuwe jaar.

Op deze manier werkt OPDC Rotterdam structureel aan een Gezonde Schoolkantine.