Plaatsing

Het OPDC neemt met de school contact op voor het maken van een afspraak voor een plaatsingsgesprek. De school geeft dit door aan de leerling en ouders/verzorgers. Het plaatsingsgesprek dient om kennis te maken, de doelen van de plaatsing te bespreken en afspraken te maken. Meestal wordt ook gelijk een afspraak gemaakt voor de tussenevaluatie na een maand. Tijdens de plaatsing worden ouders/verzorgers en school iedere week op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen door een weekevaluatie.

De plaatsing wordt afgesloten met een eindgesprek waarin het eindverslag met de evaluatie en de adviezen voor de leerling en school.