Terugkeer naar school of een ander passend vervolgtraject

Al vanaf de start van een leerling wordt nagedacht over de terugkeer. In de meeste gevallen is dat een terugkeer naar de eigen school. Soms blijkt dat, om verschillende redenen, niet haalbaar te zijn en worden alternatieven besproken. Deze kunnen variëren van vergelijkbare reguliere scholen en middelbaar beroepsonderwijs tot speciaal onderwijs. Centraal staat hierbij altijd de vraag op welke opleiding de leerling het best zijn talenten kan ontwikkelen.